Article 2113

Title of the article

EXPERT DECISION MAKING SUPPORT SYSTEM DETERMINING THE CAUSES
OF AUTOMATED MACHINE MODULE FAILURES 

Authors

Kozlova Tatyana, Assistant, sub-department of technical systems control and informatics, Balakovo Institute of engineering, technology and control (branch), Saratov State Technical University named after Y. A. Gagarin (Saratov, 77 Politechnicheskaya str.), evtushevskaya.ta@mail.ru
Ignat'ev Alexander, Doctor of engineering sciences, professor, head of sub-department of technological
processes automation, Saratov State Technical University named after Y.A. Gagarin (Saratov, 77 Politechnicheskaya str.), atp@sstu.ru 

Index UDK

004.891 

Abstract

The article considers an expert decision support system for the determination of the causes of automated machine tool module failures, forming troubleshooting recommendations for the equipment adjusters. 

Key words

expert system, automated machine tool module, knowledge base, operation, failure, corrective action. 

Download PDF
References

1. Melikhov, A. N. Situatsionnyye sovetuyushchiye sistemy s nechetkoy logikoy / A. N. Melikhov, L. S. Bershteyn, S. YA. Korovin. – M. : Nauka, 1990. – 272 s.
2. Yurkevich, V. V. Ekspertnaya sistema dlya tokarnoy obrabotki / V. V. Yurkevich // Vestnik mashinostroyeniya. – 2010. – № 6. – S. 73–75.
3. Petrukhin, A. V. Prinyatiye tekhnologicheskikh resheniy v liteynom proizvodstve s ispol'zovaniyem integrirovannoy ekspertnoy sistemy / A. V. Petrukhin, V. K. Ageyev, YU. F. Voronin // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhni-cheskogo universiteta. – 2004. – № 5. – S. 64–65.
4. Brzhozovskiy, B. M. Nadezhnost' i diagnostika tekhnologicheskikh sistem / B. M. Brzhozovskiy, A. A. Ignat'yev, V. V. Martynov, A. G. Skhirtladze. – Saratov : Izd-vo SGTU, 2006. – 307 s.
5. Brzhozovskiy B. M. Obespecheniye ustoychivogo funktsionirovaniya pretsizionnykh stanochnykh moduley / B. M. Brzhozovskiy, A. A. Ignat'yev, V. V. Martynov. – Saratov : Izd-vo SGTU, 1990. – 120 s.
6. Kozlova, T. D. Ekspertnaya sistema dlya opredeleniya prichin neispravnostey tekhnologicheskikh sistem / T. D. Kozlova // Vestnik Saratovskogo gosudarstvenno-go tekhnicheskogo universiteta. – 2011. – № 2 (56), № 2. – S. 219–224.

 

Дата создания: 28.01.2014 09:48
Дата обновления: 28.08.2014 10:36